Firma ToMaC je rodinnou firmou, ktorá vznikla v roku 1990. Stopercentným vlastníkom firmy sú členovia rodiny Tomaškovič, bez akéhokoľvek podielu cudzieho kapitálu. Postupne sme sa vypracovali do stredne veľkej firmy, ktorá má vlastné výrobné priestory a zodpovedajúci výrobný, technologický park. Aby sme sa mohli dlhodobo udržať na vysoko konkurenčnom trhu musíme vytvárať produkty špičkovej kvality. Na deklarovanie tohto zámeru, napĺňanie zverejnenej politiky kvality a aj z hľadiska zvýšenia dôveryhodnosti voči našim zákazníkom sme sa rozhodli o zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001, v súčasnosti ČSN EN ISO 9001:2009. Získaním certifikátu cesta k zlepšovaniu kvality našich výrobkov a rast spokojnosti zákazníkov nekončí. Ide o trvalý proces zlepšovania výrobných, technických a technologických schopností celej firmy ToMaC.

Historický prierez firmou ToMaC-Tomaškovič

rok 1990:založenie spoločnosti Milanom Tomaškovičom st.
rok 2002:kúpa haly s celkovou výrobnou plochou 2800 m2, skladovými priestormi 1800 m2 a kancelárkymi priestormi 800 m2
rok 2006:certifikácia ISO 9001
dnes:30 zamestnancov + 10 pracovníkov na dohodu
ročný obrat 4,52 mil. EUR (r. 2008)
3 hlavné smery podnikania:
  • inžiniering
  • nástrojáreň
  • sériová výroba
               

Podpora EU

Obstaranie 5-osého portálového obrábacieho centra za účelom zvýšenia inovačnej kapacity spoločnosti ToMaC