No Blog Title Set

logo-tomac

O našej firme

Naša rodinná firma

Firma ToMac

Vyzerá to ako málo uveriteľný príbeh z rozprávky, ale je to pravda. Strojárska spoločnosť ToMaC naozaj spočiatku nemala vlastnú výrobnú halu. Mala však za sebou vizionára a človeka odhodlaného pretaviť svoje myšlienky do reality. Neexistujúcu výrobnú halu firmy spočiatku nahrádzali práve predchádzajúce skúsenosti a tvorivý duch jej zakladateľa Milana Tomaškoviča. Svoju pracovnú kariéru totiž spojil najskôr s prácou v továrni spoločnosti Sandrik v Hodruši-Hámroch.

Firma mala za sebou roky tradícií a pán Tomaškovič sa cez nástrojára a technológa postupne vypracoval na hlavného technológa a vedúceho technického vývoja. V tom období sa už však venoval aj vlastnému podnikateľskému snu. Ako zakladateľa zástupca firmy ToMaC prijímal od roku 1990 najskôr menšie a na pracovnú silu nenáročné zákazky. Tie väčšie, náročnejšie, stále zadával na spracovanie väčším firmám, preto spoločnosť stále nepotrebovala obrovské výrobné priestory. Kvalita jeho práce prinášala ďalšie objednávky, a tak sa postupne začala výroba rozširovať. Najskôr do prenajatých priestorov s niekoľkými zamestnancami a od roku 2002 už aj do odkúpenej výrobnej haly so skladovými a kancelárskymi priestormi.

firma-tomac
rodinna-foto-toMac

K ďalšiemu výraznému rozvoju firmy ToMaC došlo vstupom oboch detí p. Tomaškoviča do vedenia firmy. Dcéra a syn po ukončení vysokoškolského štúdia a absolvovaní odborných stáží v zahraničných firmách priniesli moderné metódy riadenia firmy a zároveň okrem potrebnej generačnej výmeny získali nových strategických zákazníkov hlavne z automobilového priemyslu. Dnes sa firma ToMaC s 80 pracovníkmi zameriava na tri hlavné smery podnikania – inžiniering, nástrojáreň a sériovú výrobu so zameraním na luxusnejšie vozidlá a športové varianty rôznych značiek. Výlisky sa vyrábajú do vozidiel značiek Porsche, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce a športových variantov rôznych značiek. 

Počas takmer tridsaťročnej existencie novej strojárskej firmy v pohronskej doline získala spoločnosť ToMaC niekoľko ocenení. Medzi najcennejšie patrí čestné ocenenie vtedajšieho ministra hospodárstva Juraja Miškova z roku 2011 za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť Slovenskej republiky.

K ďalšiemu výraznému rozvoju firmy ToMaC došlo vstupom oboch detí p. Tomaškoviča do vedenia firmy. Dcéra a syn po ukončení vysokoškolského štúdia a absolvovaní odborných stáží v zahraničných firmách priniesli moderné metódy riadenia firmy a zároveň okrem potrebnej generačnej výmeny získali nových strategických zákazníkov hlavne z automobilového priemyslu. Dnes sa firma ToMaC s 80 pracovníkmi zameriava na tri hlavné smery podnikania – inžiniering, nástrojáreň a sériovú výrobu so zameraním na luxusnejšie vozidlá a športové varianty rôznych značiek. Výlisky sa vyrábajú do vozidiel značiek Porsche, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce a športových variantov rôznych značiek. 

Počas takmer tridsaťročnej existencie novej strojárskej firmy v pohronskej doline získala spoločnosť ToMaC niekoľko ocenení. Medzi najcennejšie patrí čestné ocenenie vtedajšieho ministra hospodárstva Juraja Miškova z roku 2011 za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť Slovenskej republiky.

rodinna-foto-toMac

ToMaC zostáva verný svojmu regiónu.

Firma stála pri zrode modernej umelej ľadovej plochy. Neslúži len obyvateľom Hodruše a zamestnancom, ale znamenala aj vznik nového hokejového klubu.

Milan Tomaškovič
Kontateľ spoločnosti ToMac

hokej-tomac

ToMaC zostáva verný svojmu regiónu.

Firma stála pri zrode modernej umelej ľadovej plochy. Neslúži len obyvateľom Hodruše a zamestnancom, ale znamenala aj vznik nového hokejového klubu.

Milan Tomaškovič
Kontateľ spoločnosti ToMac

hokej-tomac
Návrat hore