No Blog Title Set

logo-tomac

Naše služby

Služby ktoré ponúkame

Špecializácia

Komplexné strojárske aktivity začínajúce designom, preverené simulačnými softvérmi, potvrdené prototypmi a uskutočnené reálnymi produktami.

e-Mobility

Naše riešenia pomáhajú rozpohybovať elektrické vozidlá

Typické produkty sú napríklad nosiče batérií, kryty batérií a batériové boxy. S našimi zákazníkmi spolupracujeme už od vývojovej etapy zabezpečujeme komplexnú dodávku akýchkoľvek kovových častí či už výrobou vo vlastnej réžii alebo v spolupráci s našimi dodávateľmi takto vieme zabezpečiť dodanie jednoduchých lisovaných dielcov až po tie najkomplikovanejšie zostavy, zložené napríklad z hliníkových profilov a odliatkov, spojené technológiou zvárania, ktoré vieme následne povrchovo upraviť a zrealizovať finálne frézovacie a montážne operácie.

Samozrejmosťou je výstupná kontrola vrátane predpísaných testov, napr. test tesnosti, momentu a pod. Nasleduje automatické čistenie, označenie a zabalenie finálneho produktu.

 

Inžiniering

Komplexný projektový manažment – od zadania k finálnemu dizajnu

Naši skúsení pracovníci používajú tie najmodernejšie programy

  • MS Project- projektový management
  • Solidworks- FEM výpočty
  • AutoForm- analýzy lisovateľnosti
  • Catia- CAD a CAM
  • Solidworks- CAD
 

Nástrojáreň

Návrh, výroba a servis foriem a nástrojov

Produkty vyrobené v našich výrobných priestoroch môžu byť až do rozmerov 6500x3500mm a váhy do 50t a sú to:

  • nástroje pre lisovanie plechových súčiastok za studena- postupové, transferové a tandemové
  • prípravky- kontrolné, meracie, zváracie, montážne a na skúšku tesnosti
  • náradie pre liatie Al- kokily, strihadlá a jadrovníky
 

Sériová výroba

Strojárenská výroba lisovaním za studena, pálenie laserom, atď.

Lisujeme v ručnom aj automatickom režime, pričom spracovávame zvitky alebo aj polotovary v inom prevedení v závislosti od požiadaviek zákazníka výlisky vieme spojiť zváraním, toxovaním alebo nitovaním naše technológie nám umožňujú aj CNC trieskové opracovanie profilov, odliatkov, alebo iných polotovarov zabezpečujeme taktiež montáž matíc, svorníkov alebo klipov predpísané testovanie, kontrola, čistenie a značenie výrobkov sú bežnou súčasťou nášho výrobného procesu.

 
 
 

Prototypy

Výroba prototypov ako súčasť životného cyklu projektu

Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť na našich skúsených technikov, podporených modernými výpočtovými programami ako aj veľmi širokou paletou progresívnych výrobných zariadení

 
 
Návrat hore