No Blog Title Set

logo-tomac

Strojový park

Zariadenia ktoré máme k dispozícii

Naše stroje

Súčasťou našej výrobnej infraštruktúry sú najmodernejšie technológie, ktoré dokážu zaistiť presný rýchly a efektívny výrobný cyklus.

Trieskové opracovanie

Brúsky na plocho a guľato
CNC sústruhy do D 550mm; L 2000mm
CNC frézy 3,4 a 5-osové do 6500mm x 3500mm

3D meracie zariadenie

Dotykom
Scanovaním

 

Elektroerozívne stroje

Rezacie
Hĺbiace

Lisy

Mechanické do 400t; 3000 x 1500
Hydraulické do 1200t; 4500 x 2500

Trieskové opracovanie

Brúsky na plocho a guľato
CNC sústruhy do D 550mm; L 2000mm
CNC frézy 3,4 a 5-osové do 6500mm x 3500mm

3D meracie zariadenie

Dotykom
Scanovaním

 

Elektroerozívne stroje

Rezacie
Hĺbiace

Lisy

Mechanické do 400t; 3000 x 1500
Hydraulické do 1200t; 4500 x 2500

Laserové rezacie stroje

Portálové
Robotické

Technická
čistota

Automatické práčky do D 1500mm

Montážne
technológie

Odporové zváranie
Nitovanie
Toxovanie

Laserové rezacie stroje

Portálové
Robotické

Technická
čistota

Automatické práčky do D 1500mm

Montážne
technológie

Odporové zváranie
Nitovanie
Toxovanie

Ukážky strojov

Návrat hore